Saltar al contenido

Preus i normativa The Dawn Beat

Aquí trobareu tota la informació sobre la política de preus i normativa de The Dawn Beat pel curs 2022-23.

Preus classes regulars

Els nostres cursos son trimestrals.
Les classes regulars es realitzen una vegada a la setmana i duren 55 minuts.
El curs trimestral té una durada de mínim 10 classes per trimestre, i pot arribar a ser d’11 o 12 sessions en funció dels festius.
Els dies d’inici de cada trimestre i els festius es poden consultar aquí.
LocalitatPreu per trimestre
Girona90€
Banyoles90€
Ventalló*90€
Vilatenim*90€
*Cursos subvencionats per a empadronats a Ventalló i Vilatenim: 75€/ trimestre

Normativa The Dawn Beat

Si us plau, llegeix detingudament les normes i condicions a continuació.
 • Matrícula
  • Els nostres cursos NO tenen matrícula
 • Inscripcions
  • Es considerarà inscrita als cursos tota persona que hagi realitzat la paga i senyal abans de començar i que completi la quota dins de la primera setmana de classe.
 • Assistència
  • ·Es imprescindible l’assistència regular i la màxima puntualitat en benefici de tots.
  • ·En cas de no assistència a classe, cal avisar a les professores via whatsapp o mail. La no assistència no eximeix en cap cas del pagament de les quotes.
 • Modalitat de pagament
  • Es realitza una paga i senyal en el moment de la inscripció a través de la web. En cap cas serà retornable si és l’alumne/a qui cancel·la la inscripció.
  • Una vegada confirmada la plaça per part de l’escola, es realitzarà la resta de pagament el primer dia de classe.
  • Les persones que s’inscriguin un cop hagi començat el trimestre, hauran igualment d’abonar el trimestre sencer
 • Baixa
  • ·En els cursos d’horari regular, les baixes han de comunicar-se a les professores via whatsapp o mail. No es realitzarà cap retorn de la quota trimestral.
  • Les places no son intercanviables.
  • ·En cas de morositat, The Dawn Beat es reserva el dret de donar de baixa a l’alumne.
 • Cursos
  • ·The Dawn Beat pot canviar de curs a un alumne si així ho aconsellen raons pedagògiques.
  • A petició de l’alumne, i per compte propi, es poden organitzar classes particulars per millorar certs aspectes del ball.
  • ·El nombre mínim per formar un grup serà de 10 alumnes i el màxim de 30. The Dawn Beat es reserva el dret de matricular-ne més en casos especials.
 • Comportament
  • ·The Dawn Beat pot expulsar temporalment o permanentment qualsevol alumne que no mantingui un nivell acceptable de comportament, hagi perjudicat al personal de The Dawn Beat o als assistents a la mateixa, o malmeti les propietats personals o de l’escola.
 • Imatge
  • Acceptant aquest reglament, dóno el meu consentiment per a l’ús de la imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig) sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge per a ser difosa a la pàgina web de The Dawn Beat, comptes de facebook i twitter, així com en filmacions destinades a difusió pública i fotografies per a diaris amb fins publicitàris de l’empresa. Així, The Dawn Beat es compromet a no cedir la imatge a tercers ni a usar-la amb fins no mencionats.
 • Política de dades
  • Les dades de caràcter personal que conté la inscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament d’òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Contacta amb nosaltres